• slide0.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg

Studio piosenki i działalność zespołów wokalnych jest finansowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim i działają w jego strukturze.